Array
(
  [cid] => 8
  [rootid] => 1
  [pid] => 0
  [appid] => 1
  [userid] => 0
  [creator] => 
  [name] => 公司新闻
  [subname] => 
  [title] => 公司新闻
  [keywords] => 公司新闻,公司推荐,最新公司
  [description] => 263财富网公司新闻频道提供最新公司新闻。
  [dir] => caijing/xinwen
  [url] => https://www.ysslc.com/caijing/xinwen/
  [pic] => Array
    (
    )

  [mpic] => Array
    (
    )

  [spic] => Array
    (
    )

  [htmlext] => 
  [rule] => Array
    (
      [index] => /{CDIR}/
      [list] => /{CDIR}/index_{P}{EXT}
      [article] => /{CDIR}/{ID}{EXT}
      [tag] => /caijing/tags/{ID}{EXT}
    )

  [template] => Array
    (
      [index] => {iTPL}/category.list.htm
      [list] => {iTPL}/category.list.htm
      [article] => {iTPL}/article.htm
      [tag] => {iTPL}/tag.htm
    )

  [count] => 18910
  [comments] => 0
  [status] => 1
  [iurl] => Array
    (
      [href] => https://www.ysslc.com/caijing/xinwen/
      [path] => /home/data/wwwroot/ysslc.com/caijing/xinwen/index.html
      [hdir] => https://www.ysslc.com/caijing/xinwen
      [dir] => /home/data/wwwroot/ysslc.com/caijing/xinwen
      [file] => index.html
      [name] => index
      [ext] => .html
      [pageurl] => https://www.ysslc.com/caijing/xinwen/index_{P}.html
      [pagepath] => /home/data/wwwroot/ysslc.com/caijing/xinwen/index_{P}.html
      [desktop] => Array
        (
          [url] => https://www.ysslc.com/caijing/xinwen/
          [pageurl] => https://www.ysslc.com/caijing/xinwen/index_{P}.html
        )

      [mobile] => Array
        (
          [url] => https://m.ysslc.com/caijing/xinwen/
          [pageurl] => https://m.ysslc.com/caijing/xinwen/index_{P}.html
        )

      [url] => https://www.ysslc.com/caijing/xinwen/
    )

  [link] => 公司新闻
  [sname] => 
  [subid] => Array
    (
    )

  [counts] => 18910
  [child] => 
  [subids] => 
  [dirs] => /caijing/caijing/xinwen
  [parent] => Array
    (
      [cid] => 1
      [rootid] => 0
      [pid] => 0
      [appid] => 1
      [userid] => 0
      [creator] => 
      [name] => 财经
      [subname] => 
      [sortnum] => 0
      [password] => 
      [title] => 财经
      [keywords] => 财经热点,财经新闻,公司新闻,财经评论,财经观察,时事热点
      [description] => 263理财财经频道提供国内外财经热点、财经新闻、公司新闻、财经评论、财经观察、时事热点报道。
      [dir] => caijing
      [url] => https://www.ysslc.com/caijing/
      [pic] => Array
        (
        )

      [mpic] => Array
        (
        )

      [spic] => Array
        (
        )

      [mode] => 2
      [domain] => 
      [htmlext] => 
      [rule] => Array
        (
          [index] => /{CDIR}/
          [list] => /{CDIR}/index_{P}{EXT}
          [article] => /{CDIR}/{ID}{EXT}
          [tag] => /caijing/tags/{ID}{EXT}
        )

      [template] => Array
        (
          [index] => {iTPL}/category.list.htm
          [list] => {iTPL}/category.list.htm
          [article] => {iTPL}/article.htm
          [tag] => {iTPL}/tag.htm
        )

      [config] => Array
        (
          [ucshow] => 0
          [send] => 0
          [examine] => 0
        )

      [count] => 3
      [comments] => 0
      [addtime] => 0
      [status] => 1
      [iurl] => Array
        (
          [href] => https://www.ysslc.com/caijing/
          [path] => /home/data/wwwroot/ysslc.com/caijing/index.html
          [hdir] => https://www.ysslc.com/caijing
          [dir] => /home/data/wwwroot/ysslc.com/caijing
          [file] => index.html
          [name] => index
          [ext] => .html
          [pageurl] => https://www.ysslc.com/caijing/index_{P}.html
          [pagepath] => /home/data/wwwroot/ysslc.com/caijing/index_{P}.html
          [desktop] => Array
            (
              [url] => https://www.ysslc.com/caijing/
              [pageurl] => https://www.ysslc.com/caijing/index_{P}.html
            )

          [mobile] => Array
            (
              [url] => https://m.ysslc.com/caijing/
              [pageurl] => https://m.ysslc.com/caijing/index_{P}.html
            )

          [url] => https://www.ysslc.com/caijing/
        )

      [link] => 财经
      [sname] => 
      [subid] => Array
        (
          [7] => 7
          [8] => 8
          [9] => 9
          [10] => 10
          [11] => 11
          [94] => 94
          [95] => 95
        )

      [counts] => 324313
      [child] => 1
      [subids] => 7,8,9,10,11,94,95
      [dirs] => /caijing
      [nav] => 
 • 财经 »
 • [navArray] => Array ( [0] => Array ( [name] => 财经 [url] => https://www.ysslc.com/caijing/ ) ) [sappid] => 2 [sapp] => Array ( [id] => 2 [app] => category [name] => 分类系统 [title] => 分类 [apptype] => 0 [type] => 1 [router] => [addtime] => 1493339391 [status] => 1 ) [app] => Array ( [id] => 1 [app] => article [name] => 文章系统 [title] => 文章 [apptype] => 0 [type] => 1 [router] => [addtime] => 1493339400 [status] => 1 ) ) [nav] =>
 • 财经 »
 • 公司新闻 »
 • [navArray] => Array ( [1] => Array ( [name] => 财经 [url] => https://www.ysslc.com/caijing/ ) [0] => Array ( [name] => 公司新闻 [url] => https://www.ysslc.com/caijing/xinwen/ ) ) [sappid] => 2 [sapp] => Array ( [id] => 2 [app] => category [name] => 分类系统 [title] => 分类 [apptype] => 0 [type] => 1 [router] => [addtime] => 1493339391 [status] => 1 ) [param] => Array ( [sappid] => 2 [appid] => 1 [iid] => 8 [cid] => 1 [suid] => 0 [title] => 公司新闻 [url] => https://www.ysslc.com/caijing/xinwen/ ) )
  >财经 >公司新闻 > 正文

  努比亚Z18真机再度曝光,特别版颜值吊打友商旗舰机

  随着时间来了6月份,经过了华为小米两波新机发布大秀之后,数码爱好者再次将重点放在了国内极致无边框厂商努比亚,毕竟努比亚Z18能够在颜值上完虐友商旗舰,就可以轻松获得年度最佳旗舰机皇的称号。

  努比亚Z18真机再度曝光,特别版颜值吊打友商旗舰机

  努比亚Z18真机再度曝光,特别版颜值吊打友商旗舰机

  努比亚Z18真机再度曝光,特别版颜值吊打友商旗舰机

  对于这样的期待,可能只有真机图片曝光,才能满足广大努比亚粉丝的胃口,而最新关于努比亚Z18真机消息,可谓是波超级猛料。爆料消息称,努比亚新机X18将会有两个版本,两者最大区别在于,标准版将采用美人尖设计,特别版将会在自家无边框技术的加持下,做到屏占比95%以上的完美全面屏,两款真机图片目前都已被曝光。

  努比亚Z18真机再度曝光,特别版颜值吊打友商旗舰机

  努比亚Z18真机再度曝光,特别版颜值吊打友商旗舰机

  从努比亚无边框技术实力来讲,实现特别版的屏幕设计,有良好的技术条件,即使做的不够惊艳也可以超越友商,总的来说,Z18作为最后一款国产旗舰大作,依旧值得期待。